Новини
Про Інститут
Дослідження
Організаційна Структура
Освіта
Контакти
Центр Колективного користування приладами
Посилання
Відділ Фізики Плівок, Інститут Магнетизму

Устаткування

Апаратура для виготовлення і визначення характеристик багатокомпонентних плівкових структурМодернізована вакуумна установка напилення "VU-2M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур, різних видів багатокомпонентних плівок;
- 2 багатопозиційних електронно-променевих випарника, резистивний випарник;
- мас-спектрометр, 2 кварцеві датчики для контролю товщини плівки, система контролю спектрофотометрії товщини плівки;
- система іонного травлення плівок і очищення підкладок, моніторингу робочого тиску газу, система охолодження і нагріву підкладок;
- робочий тиск газу: 10-4 Па;
- діапазон температури підкладок: -77 K — 1270 K;
- контрольована величина швидкості осадження: 0.001 нм/с — 100 нм/с.
Надвисоковакуумна установка напилення "SVVU-1M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур в умовах надвисокого вакууму;
- багатопозиційний електронно-променевий випарник, резистивний випарник;
- мас-спектрометр, високоточний кварцевий датчик для контролю товщини плівки;
- система іонного очищення підкладок, моніторингу робочого тиску газу, система охолодження і нагріву підкладок;
- робочий тиск газу: 10-7 Па;
- діапазон температури підкладок: - 77 K — 670 K;
- контрольована величина швидкості осадження: 0.001 нм/с — 100 нм/с.
ВЧ установка магнетронного розпилення "Cathode-1M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур, різних видів багатокомпонентних плівок;
- 2 електронних гармати, 3 магнетронных випарника;
- моніторинг опору і товщини плівки;
- автоматична підтримка робочого тиску газу (двоканальний моніторинг тиску);
- до 36 підкладок;
- контроль ВЧ вихідної потужності: 0.5 — 2.8 кВт.

Модернізована установка напилення на базі VUP-5M:
- виготовлення багатошаровий структур за допомогою магнетронного розпилення;
- 3 магнетронных випарника постійного струму;
- контроль температури підкладки: 273 — 1073 K;
- автоматична підтримка робочого тиску газу.

LEF-3M-1 еліпсометр:
- вимірювання оптичних характеристик прозорих і непрозорих поверхонь;
- контроль оптичних параметрів і товщини металевих, діелектричних і напівпровідникових плівок;
- тестування якості обробки поверхні підкладки.

Трансмісійний електронний мікроскоп PEM-100:
- дослідження мікроструктури і фазової структури об'єктів; - роздільна здатність: 0.35 нм; - діапазон електронно-оптичного збільшення: 30 — 400000; - прискорююча напруга: 25 кВ, 50 кВ, 75 кВ, 100 кВ.Апаратура для дослідження багатокомпонентних плівкових структур
X-діапазон ЕСР радіоспектрометр SE/X-2544:
- діапазон робочих частот: 8.5 — 10 ГГц;
- частоти модуляції зовнішнього магнітного поля: 100 кГц, 25 кГц и 80 Гц;
- діапазон робочої температури: 77 — 400 K.

ЯМР спін-ехо спектрометр:
- діапазон робочих частот: 10 МГц — 4 ГГц;
- діапазон робочої температури: 2.2 — 300 K;
- потужність ВЧ зондуючих імпульсів: 10 Вт — 10 кВт.

Тарсіонний магнітометр:
- вимірювання констант анізотропії плівок;
- вимірювання петель гістерезису в діапазоні полів: -23 кЕ — 23 кЕ.

Магнітооптичний спектрометр:
- вимірювання відбивної здатності і спектрів поглинання в діапазоні довжин хвиль: 260 — 1200 нм;
- вимірювання в магнітних полях до 1.2 Tл;
- роздільна здатність у вимірюваннях магнітооптичного кута обертання: 0.02 градуса.

Вібраційний магнітометр:
- чутливість: 10-5 еме;
- вимірювання в магнітних полях до 20 кЕ.

Установка для виміру магнітоакустичних і магніторезистивних характеристик матеріалів:
- частота акустичних коливань: 10 Гц — 1 ГГц;
- вимірювання в магнітних полях до 10 кЕ;
- робочий діапазон температур: 10 — 150 C.

Магнітополяриметр Керра:
- довжина хвилі лазерного променя: 633 нм;
-вимірювання петлі гістерезису в діапазоні полів : -18 кЕ — 18 кЕ.Установка для електричних і магніторезистивних вимірювань:
- вимірювання електричного опору як функції температури і магнітного поля;
- температурний діапазон: 77 — 400 K;
- магнітне поле до 1.8 Tл.© ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАНУ та МОНУ 2013