Новини
Про Інститут
Дослідження
Організаційна Структура
Освіта
Контакти
Центр Колективного користування приладами
Посилання
Відділ Фізики Плівок, Інститут Магнетизму

Проекти


Фундаментальна наука:
2003-2005 - Розробка основ для створення магнітних надграток в гетерогенних плівках.
2000-2002 - спін-залежна питома провідність і тунельні ефекти в багатошарових металевих магнетиках.
1995-1999 - Магнітні і гальвано-магнітні властивості гетерогенних наноструктур.

Прикладна наука:
2003-2004 - Розробка високоточних вимірювальних приладів для контролю товщини плівки в процесі осадження.
2003 - Розробка технологічних основ для виготовлення нанокристалічних матеріалів з керованими властивостями.
1998-2002 - Розробка устаткування для синтезу багатошарових плівок з керованою структурою і побудовою.
1999 - Розробка технології для виготовлення стійких до опромінення магніточутливих елементів.1997-2000 - Експериментальне і теоретичне дослідження інварного і резистивного ефектів в сплавах на основі хрому.2004-2007 - НТЦУ проект #3178 "Багатошарові фероелектричні - магнітні наноструктури як основа для нових функціональних елементів електронних приладів".
2005-2007 - НТЦУ проект #3144 "Розробка матеріалів з магнітопружною формою пам'яті для нового класу акустичних перетворювачів".
2000-2003 - НТЦУ проект #1086 "Властивості синтезу і електрофізичні властивості гетерозамінених перовскитів з надзвичайно високою зміною електричного опору і чутливості елементів на їх базі".
1997-1999 - НТЦУ проект #391 "Розробка і конструювання пристроїв з тривалим записом і обробкою інформації на основі нових феритових матеріалів".
1996-1998 - НТЦУ проект #300 "Розробка і виготовлення абсолютно нового типу датчиків на основі магніторезистивного ефекту".2000-2001 - CRDF проект UP2-2117 "Теоретичне і експериментальне дослідження шорсткості поверхні і електронної структури магніторезистивного і тунельного ефекту в магнітних багатошарових структурах".
1997-1999 - CRDF проект UP1-370 "Теоретичне і експериментальне дослідження магніторезистивного ефекту в з'єднаннях, що містять Mn".


Російсько-українська міжурядова програма "Нанофізика і Наноелектроніка"

2002-2006 - Проект "Фізичні і магнітні структури з великим магніторезистивним ефектом".


Спільні проекти з приватними компаніями

2000-2003 - "Удосконалення теплової стійкості низькоомних резисторів зроблених з осаджених мішеней на основі хрому", Спільний проект з Resource - Resistors Ltd. (Богородецьк, Росія).

© ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАНУ та МОНУ 2013